Společenské akce

K námi nabízeným službám patři i pořádání společenských akcí (svatby, rodinné oslavy, rauty aj.)